Tur experimental cu un grup de turiști germani din Siegen-Renania

           Organizarea unui circuit turistic presupune o bună organizare, comunicare, coordonare și implicare din partea celor implicați. Stabilirea rutelor, coordonarea partenerilor, a ghizilor, a șoferilor sau în unele cazuri, a oamenilor locului, sunt doar câteva aspecte minimale din ceea ce reprezintă crearea unui pachet turistic ofertant. Iar când grupul îți solicită un tur de studiu bazat pe istoria recentă, sau aceea a diverselor etnii și a relațiilor cu comunitățile locale, cât și parte din amprenta lăsată de comunism în România, turul devine mai interesant și puțin mai complicat.

O primă călătorie printre obiective turistice minunate, Grădina Botanică „Vasile Fati” din Jibou, întâlnire cu Fata Cătani la Grădina Zmeilor și degustare de plăcinte și produse tradiționale de pe Valea Almașului, atelier de confecționat păpuși tradiționale din cânepă românească acasă la fiica satului Gâlgău Almașului, Leontina Prodan.

Opt zile intense cu incursiune în lumea virtuală, un crâmpei de istorie a  Sălajului la Muzeul de Istorie și Artă Zalău, vizită la Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj – unde au donat o colecție de carte scrisă în limba germană, întrevedere cu etnicii germani din Zalău la Forumul German și o întâlnire deosebită cu ctitorul Bisericii Sfânta Vinere din Zalău, Pr. Ioan Ghiurco au completat turul turistic al zilei pentru grupul din Germania. Prânzul a fost organizat în curtea amenajată a unui localnic din Moigrad, un altfel de experiență gastronomică cu produse tradiționale din Țara Silvaniei. Ziua s-au încheiat cu o vizită la anticul Porolissum și o cină cu specific roman.

Istoria recentă a marilor evenimente cât și a marilor personalități din zonă a completat cea de-a treia zi cu o prezentare la Casa Memorială „Iuliu Maniu” de la Bădăcin a vieții și activității marelui om politic și de Stat, Iuliu Maniu. Muzeul Holocaustului reprezintă una din mărturiile tragicelor evenimente petrecute în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și este astăzi un memorial ridicat în amintirea celor peste 6 milioane de evrei exterminați sub diferite forme de regimul nazist. Turiștii au vizitat și Cetatea Regelui Ștefan Báthory unde au pătruns în lumea fascinantă a vechiului castel și a legendelor legate de cetate.  După-amiaza a fost destinată unui tur ghidat la Podgoria Silvania și degustarea de vin liniștit și spumant produs în galeriile subterane du sub Măgura Șimleului. Seara grupul s-a recules într-un spațiu de îmbogățire spirituală la Mănăstirea Bic din Șimleu Silvaniei.

Cea de-a patra zi a început la Muzeul în aer liber înființat și administrat de familia Bodea la Iaz, comuna Plopiș. Reîntoarcerea la rădăcinile, la tradiția străbunilor, la modul de viață și arhitectura caselor vechi din lut s-au îmbinat perfect cu atelierul de pictură pe sticlă pregătit cu migală de Ligia Bodea, curatorul Muzeului de Artă Populară din Iaz. Ziua a fost completată cu o vizită în comunitatea de rromi din Pustă Vale, Șimleu Silvaniei, unde au aflat cum trăiesc astăzi rromii din zonă. Ziua a fost încheiată cu o vizită perfect organizată în Podgoria de la Camăr, cu o plimbare cu trenulețul în vie, cules și degustat de struguri, prezentare și degustare de vin în cramele podgoriei și o cină gustoasă la Restaurantul Fort Silvan din comuna Camăr.

Legătura cu județele învecinate Satu Mare și Cluj s-a făcut prin vizitele la diverse obiective istorice și turistice. La Satu Mare am fost primiți de colegii de la A.D.I. Satu Mare la Consiliul Județean de unde am fost însoțiți de un ghid într-un tur al orașului și al sinagogilor din oraș. În drumul de întoarcere grupul a avut prilejul să viziteze Cetatea Ardud, loc deosebit, cu o încărcătură istorică specială, recent reabilitat și redat circuitului turistic.

Ultimele două zile ale turului au fost petrecute la Cluj-Napoca descoperind istoria Cetății Clujului din antichitate până în zilele noastre, un tur  deosebit prezentat de Dr. Loredana Talpoș.

Opt zile în Țara Silvaniei au fost presărate cu experiențe  deosebite, de la cazare, gastronomie, degustări și interacțiunea cu cei din sistemul de ospitalitate, până la peisaje și locuri inedite, încărcate de istorie, tradiție și frumusețe. Experiența a fost completată de traducerea în și din limba germană făcută de Semida Bălănean.

Acht Tage im Sylvanian Land

Experimentelle Tour mit einer Gruppe deutscher Touristen aus Siegen-Rheinland

Die Organisation einer touristischen Rundreise erfordert eine gute Organisation, Komunication,Koordination  und Einbindung aller Beteiligten. Ds Festlegen von Routen, die Koordinierung von Partnern, Reiseführern, Fahrern oder in manchen Fällen auch von Einheumischen sind nur einige minimale Aspekte dessen, was die Erstellung eines touristischen Angebots ausmacht. Und wenn die Gruppe Sie yu einer Studienreise auf der Grundlage der jüngsten Geschichte oder der verschiedenen Ethnien und Beyiehungen zu lokalen Gemeinschaften sowie yu einem Teil der Spuren ,die der Komunismus in Rumänien hinterlassen hat, einlädt,wird die Tour interessanter und etwas komplizierter.

Ein erster Ausflug zu wundervollen Touristenattraktionen,dem Botanischen Garten „Vasile Fati“ in Jibou, einem Treffen mit Fata Catanei im Garten der Drachen und einer Verkostung von Kuchen und traditionellen Produkten aus dem Almașului-Tal, einer Werkstatt zur Herstellung traditioneller rumänischer Hanfpuppen bei der Tochter des Dorfes Gâlgău Almașului, Leontina Prodan.

Acht intensive Tage mit einem Ausflug in die virtuelle Welt, einem Rundgang durch die Geschichte von Sălaj im Geschichts- und Kunstmuseum Zalău, einem Besuch in der Kreisbibliothek „Ioniță Scipione Bădescu“ Sălaj – wo sie eine Sammlung deutschsprachiger Bücher schenkte – , ein Treffen mit den Volksdeutschen aus Zalău beim Deutschen Forum und ein besonderes Treffen mit dem Gründer der „Sf Vinere“ Kirche in Zalău, Priester Ioan Ghiurco, rundeten die Touristentour des Tages für die Gruppe aus Deutschland ab. Das Mittagessen wurde im angelegten Garten eines Einheimischen aus Moigrad organisiert, ein anderes gastronomisches Erlebnis mit traditionellen Produkten aus Sylvanian Land. Der Tag endete mit einem Besuch des antiken Porolissum und einem typisch römischen Abendessen.

Die jüngste Geschichte bedeutender Ereignisse und bedeutender Persönlichkeiten in der Region rundete den dritten Tag mit einer Präsentation im Haus der „Iuliu Maniu“ in Bădăcin über das Leben und Werk des großen Politikers und Staatsmanns Iuliu Maniu ab. Das Holocaust-Museum stellt eines der Zeugnisse der tragischen Ereignisse während des Zweiten Weltkriegs dar und ist heute eine Gedenkstätte zum Gedenken an die mehr als 6 Millionen Juden, die vom Nazi-Regime auf verschiedene Weise vernichtet wurden. Touristen besuchten auch die Zitadelle von König Stefan Báthory, wo sie in die faszinierende Welt der alten Burg und die mit der Zitadelle verbundenen Legenden eintauchten. Der Nachmittag war einer Führung durch den Silvania-Weinberg und der Verkostung von stillem Wein und Schaumwein gewidmet, der in den unterirdischen Galerien unter Măgura Șimleului hergestellt wurde. Am Abend versammelte sich die Gruppe in einem Raum der spirituellen Bereicherung im Bic-Kloster in Şimleu Silvaniei.

Der vierte Tag begann im Freilichtmuseum, das von der Familie Bodea in Iaz, Gemeinde Plopiș, gegründet und verwaltet wurde. Die Rückkehr zu den Wurzeln, zur Tradition der Vorfahren, zur Lebensweise und zur Architektur der alten Lehmhäuser wurde perfekt mit der von Ligia Bodea, der Kuratorin des Volkskunstmuseums in Iaz, sorgfältig vorbereiteten Glasmalerei-Werkstatt kombiniert. Der Tag endete mit einem Besuch der Romische-Gemeinschaft in Pusta Vale, Șimleu Silvaniei, wo sie erfuhren, wie die Romische Leute heute in der Gegend leben. Der Tag endete mit einem perfekt organisierten Besuch des Camăr-Weinbergs, mit einer Zugfahrt durch den Weinberg, der Ernte und Verkostung der Trauben, der Präsentation und Weinprobe in den Weinkellern des Weinbergs und einem leckeren Abendessen im Restaurant Fort Silvan in der Gemeinde Camăr.

Die Verbindung mit den Nachbarkreisen Satu Mare und Cluj wurde durch Besuche verschiedener historischer und touristischer Stätten hergestellt. In Satu Mare wurden wir von Kollegen von A.D.I. empfangen im Kreisrat, von wo aus wir von einem Führer auf einer Tour durch die Stadt und die Synagogen der Stadt begleitet wurden. Auf dem Rückweg hatte die Gruppe Gelegenheit, die Ardud-Festung zu besichtigen, einen besonderen Ort mit besonderer historischer Bedeutung, der kürzlich saniert wurde und wieder in den touristischen Kreis zurückkehrt.

Die letzten beiden Tage der Tour verbrachten wir in Cluj-Napoca, um die Geschichte der Cluj-Zitadelle von der Antike bis zur Gegenwart zu entdecken, eine besondere Tour, moderiert von Dr. Loredana Talpos.

Acht Tage in Sylvanian Land waren voller besonderer Erlebnisse, von der Unterkunft, der Gastronomie, Verkostungen und der Interaktion mit den Gästen des Gastgewerbes bis hin zu einzigartigen Landschaften und Orten voller Geschichte, Tradition und Schönheit. Abgerundet wurde das Erlebnis durch die Übersetzung ins und aus dem Deutschen von Balanean Semida.