Oportunitățile de finanțare europeană, discutate la Bruxelles

Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu și vicepreședintele Szilágyi Róbert-István, au participat, în aceste zile, la Bruxelles, la o întâlnire cu reprezentanți ai Comisiei Europene. Discuțiile purtate au vizat oportunitățile de finanțare europeană prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ITI Microregiunea Țara Silvaniei. La întâlnire au fost prezenți Mariana Iusco, manager de programe, precum și europarlamentarii Iuliu Winkler și Daniel Buda.

Investițiile Teritoriale Integrate (ITI) reprezintă un instrument financiar introdus de Comisia Europeană pentru a stimula dezvoltarea teritorială integrată.

Elementul cheie pentru aplicarea ITI este abordarea integrată. Aceasta presupune ieşirea din perspectiva sectorială pentru soluţionarea problemelor identificate în teritoriu; astfel, chiar dacă propunerile de măsuri vor fi în bună parte sectoriale (adică vor putea fi asimilate unui domeniu), există o viziune globală, o perspectivă de ansamblu care asigură corelarea intervenţiilor şi atingerea obiectivelor strategice. De asemenea, abordarea integrată teritorială presupune depăşirea graniţelor administrative şi necesită o disponibilitate sporită nivelurilor de guvernare de a coopera şi coordona acţiuni pentru realizarea unor obiective comune.

ITI reprezintă un instrument de punere în aplicare a strategiilor teritoriale integrate, acestea fiind considerate esenţiale în realizarea obiectivelor strategiei Europa 2030. ITI nu sunt operaţiuni sau priorităţi în cadrul unui program operaţional, ci permit finanţarea punerii în aplicare a strategiilor teritoriale integrate din mai multe axe prioritare ale unuia sau mai multor programe operaţionale. Astfel, ITI oferă flexibilitate în elaborarea programelor operaţionale şi eficienţă prin implementarea unor acţiuni integrate. Trebuie de asemenea precizat că în afară de investiţiile care sprijină printr-un ITI o strategie de dezvoltare bazată pe situaţia din teren, pot fi finanţate acţiuni suplimentare ţintite către aceeaşi zonă prin axele prioritare ale unui program operaţional sau ale unor programe operaţionale care nu participă la finanţarea ITI – totuşi, se recomandă ca investiţiile sectoriale să fie corelate şi aliniate la strategiile de dezvoltare teritorială integrată.

ITI reprezintă un instrument eficient şi flexibil, ce poate fi utilizat într-un mod în mod eficace, într-o zonă geografică ce are o strategie teritorială intersectorială integrată, având trei elemente – cheie: 

 Implică beneficii majore

Caracteristici generale ale Investițiilor Teritoriale Integrate la nivel național

Investițiile teritoriale integrate (ITI) vor avea la bază nevoile locale pentru a stimula dezvoltarea integrată și cooperarea la nivel trans-sectorial și subregional, conducând astfel la sinergii între fondurile ESI și alte surse de finanțare (de exemplu, bugetul național sau local) și evitând finanțarea de proiecte disparate sau divergente. ITI este un instrument care promovează utilizarea integrată a fondurilor și poate duce la un rezultat agregat mai bun pentru aceeași valoare a investiției publice.”