Începând din această toamnă, A.D.I. Țara Silvaniei implementează mecanismul de Investiții Teritoriale Integrate (ITI) în conformitate cu Strategia de Dezvoltare Durabilă a Microregiunii Țara Silvaniei, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre.

Implementarea acestui mecanism are la bază interesul pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, a dezvoltării economice precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în dezvoltarea durabilă. În cadrul mecanismului de finanțare a Investițiilor Teritoriale Integrate (ITI), care vizează  inițierea, promovarea și derularea unor proiecte comune de dezvoltare integrată a zonei și de atenuare a discrepanțelor de dezvoltare între localitățile componente prin susținerea accesării diverselor surse de finanțare internațională, respectiv a fondurilor nerambursabile, iar calitatea de membru asociat o pot dobândi și unele unități administrativ-teritoriale de pe raza unor județe învecinate Sălajului, în scopul dezvoltării economice și sociale integrate a întregii zone.

În vederea implementării cu succes a mecanismului ITI, activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară – ITI Țara Silvaniei va viza în principal următoarele obiective:

 • coordonarea diferitelor intervenții care se vor finanța prin intermediul mecanismului ITI;
 • dezvoltarea durabilă a Microregiunii Țara Silvaniei și a tuturor unităților administrativ-teritoriale; care compun A.D.I.-ul;
 • asigurarea dezvoltării economice și sociale a Microregiunii Țara Silvaniei
 • inițierea, promovarea și derularea unor proiecte comune de dezvoltare integrată a zonei și de atenuare a discrepanțelor de dezvoltare între localități;
 • susținerea accesării a diverselor surse de finanțare internațională, respectiv a fondurilor nerambursabile alocate în cadrul Programelor Operaționale finanțate din FESI, în cadrul cărora administrațiile publice locale sunt eligibile ca și solicitanți ai finanțărilor nerambursabile;
 • îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de transport a unităților administrativ-teritoriale care compun A.D.I. Țara Silvaniei și a întregii microregiuni;
 • dezvoltarea, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor publice, a infrastructurii de sănătate, a infrastructurii educaționale, reabilitarea clădirilor de patrimoniu;
 • dezvoltarea turismului;
 • dezvoltarea resurselor umane, creșterea ratei de ocupare și combaterea excluziunii sociale și a dezechilibrelor sociale;
 • atragerea unui număr cât mai mare de investiții private în vederea dezvoltării durabile a Microregiunii Țara Silvaniei și a unităților administrativ-teritoriale care o compun;
 • să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare, în scopul de a susține politicile și acțiunile de interes intercomunitar.