Începând din această toamnă, A.D.I. Țara Silvaniei implementează mecanismul de Investiții Teritoriale Integrate (ITI) în conformitate cu Strategia de Dezvoltare Durabilă a Microregiunii Țara Silvaniei, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre.

Implementarea acestui mecanism are la bază interesul pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, a dezvoltării economice precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în dezvoltarea durabilă. În cadrul mecanismului de finanțare a Investițiilor Teritoriale Integrate (ITI), care vizează  inițierea, promovarea și derularea unor proiecte comune de dezvoltare integrată a zonei și de atenuare a discrepanțelor de dezvoltare între localitățile componente prin susținerea accesării diverselor surse de finanțare internațională, respectiv a fondurilor nerambursabile, iar calitatea de membru asociat o pot dobândi și unele unități administrativ-teritoriale de pe raza unor județe învecinate Sălajului, în scopul dezvoltării economice și sociale integrate a întregii zone.

În vederea implementării cu succes a mecanismului ITI, activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară – ITI Țara Silvaniei va viza în principal următoarele obiective: