Investiții Teritoriale Integrate

Strategia de Dezvoltare a Microregiunii Țara Silvaniei

Guruslău 2024

Implică-te și tu în conturarea viitorului Microregiunii Țara Silvaniei!

Misiunea ADI ITI Microregiunea Țara Silvaniei

 • Asociația ITI Microregiunea Țara Silvaniei s-a constituit în scopul implementării mecanismului Investiții Teritoriale Integrate (ITI) pe raza  de competență a unităților administrativ-teritoriale cuprinse în Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată a Microregiunii Țara Silvaniei.
 • Interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din județul Sălaj, atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, a dezvoltării economice precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în dezvoltarea durabilă în microregiune.

Obiectivele ADI ITI Microregiunea Țara Silvaniei

 • dezvoltarea durabilă a Microregiunii Țara Silvaniei și a tuturor unităților administrativ-teritoriale care compun Asociația;
 • asigurarea dezvoltării economice și sociale a zoneii;
 • inițierea, promovarea și derularea unor proiecte comune de dezvoltare integrată a zonei și de atenuare a discrepanțelor de dezvoltare între localități;
 • îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de transport a unităților administrativ-teritoriale care compun ADI ITI Microregiunea Țara Silvaniei;
 • dezvoltarea, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor publice, a infrastructurii de sănătate, a infrastructurii educaționale, reabilitarea clădirilor de patrimoniu;
 • dezvoltarea turismului;
 • dezvoltarea resurselor umane, creșterea ratei de ocupare și combaterea excluziunii sociale;
 • atragerea unui număr cât mai mare de investiții private în vederea dezvoltării durabile a Microregiunii Țara Silvanie;
 • ADI ITI Microregiunea Țara Silvaniei va coordona implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a teritoriului, într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-sociale a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;
 • ADI ITI Microregiunea Țara Silvaniei avizează propunerile de proiecte ce urmează a fi derulate prin mecanismul ITI, prin intermediul diferitelor PO, asigurând conformitatea acestora cu SIDD a Microregiunii Țara Silvaniei;
 • Va realiza monitorizarea proiectelor finanțate prin mecanismul ITI, în conformitate cu prevederile din strategie.

Investițiile Teritoriale Integrate (ITI) reprezintă un instrument financiar nou, introdus de către Comisia Europeană (CE) pentru a stimula dezvoltarea teritorială integrată.

Investiţia  teritorială integrate este un instrument de dezvoltare teritorială care presupune existenţa unei strategii de dezvoltare teritorială integrată aferentă unui teritoriu desemnat, a unui set de acţiuni care pot fi puse în aplicare pentru atingerea obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare teritorială integrată, a unei alocări dedicate din mai multe programe şi a unor mecanisme de guvernanţă pentru gestionarea investiţiilor teritoriale integrate.

Elementul cheie pentru aplicarea ITI este abordarea integrată. Aceasta presupune ieşirea din perspectiva sectorială pentru soluţionarea problemelor identificate în teritoriu; astfel, chiar dacă propunerile de măsuri vor fi în bună parte sectoriale (adică vor putea fi asimilate unui domeniu), există o viziune globală, o perspectivă de ansamblu care asigură corelarea intervenţiilor şi atingerea obiectivelor strategice. De asemenea, abordarea integrată teritorială presupune depăşirea graniţelor administrative şi necesită o disponibilitate sporită nivelurilor de guvernare de a coopera şi coordona acţiuni pentru realizarea unor obiective comune.

ITI reprezintă un instrument de punere în aplicare a strategiilor teritoriale integrate, acestea fiind considerate esenţiale în realizarea obiectivelor strategiei Europa 2030. ITI nu sunt operaţiuni sau priorităţi în cadrul unui program operaţional, ci permit finanţarea punerii în aplicare a strategiilor teritoriale integrate din mai multe axe prioritare ale unuia sau mai multor programe operaţionale. Astfel, ITI oferă flexibilitate în elaborarea programelor operaţionale şi eficienţă prin implementarea unor acţiuni integrate. Trebuie de asemenea precizat că în afară de investiţiile care sprijină printr-un ITI o strategie de dezvoltare bazată pe situaţia din teren, pot fi finanţate acţiuni suplimentare ţintite către aceeaşi zonă prin axele prioritare ale unui program operaţional sau ale unor programe operaţionale care nu participă la finanţarea ITI – totuşi, se recomandă ca investiţiile sectoriale să fie corelate şi aliniate la strategiile de dezvoltare teritorială integrată.

Mecanismul ITI, conform Fișei orientative ITI realizată la nivelul CE pe baza noii politici de coeziune conform Regulamentelor publicate în OJ 347 / 20.12.2013 (Guidance Fiche for Desk Officers, Integrated Territorial Investment), este caracterizat de o serie de elemente cheie specifice care:

 • permit statelor membre să pună în aplicare programe operaţionale la nivel intersectorial;
 • fac posibilă finanţarea din mai multe axe prioritare ale unuia sau ale mai multor programe operaţionale, pentru asigurarea punerii în aplicare a unei strategii intersectoriale integrate pentru un teritoriu specific desemnat (premisă obligatorie a utilizării eficiente a ITI);
 • facilitează abordarea coordonată intersectorială pe un teritoriu specific, generează sinergiile necesare susținerii planului de acțiuni care urmează să fie pus în aplicare;
 • asigură flexibilitate în alegerea unui mecanism de guvernanţă pentru gestionarea ITI, potrivit statului membru (mecanisme specifice administrative) și obiectului ITI.

 ITI reprezintă un instrument eficient şi flexibil, ce poate fi utilizat într-un mod în mod eficace, într-o zonă geografică ce are o strategie teritorială intersectorială integrată, având trei elemente – cheie

 • un teritoriu desemnat și o strategie de dezvoltare teritorială integrată;
 • un set de acțiuni care urmează să fie puse în aplicare; 
 • mecanisme de guvernanță pentru gestionarea ITI.

 Implică beneficii majore

 • potențialul de a obține un rezultat general mai bun pentru aceeași valoare a investiției publice;
 • o mai mare certitudine cu privire la finanțarea disponibilă pentru acțiunile integrate ( sursele de finanțare sunt definite în programele de finanțare); potențialul de a debloca potențialul utilizat insuficient la nivel local, orășenesc și regional, având în vedere faptul că ITI sunt un instrument menit pentru o abordare a dezvoltării bazată pe locație.

Instrumentul este prezentat la Articolul 36 al Regulamentului nr. 1303/2013 din 17 decembrie 2013, care ghidează implementarea Politicii de Coeziune 2014-2020

  Caracteristici generale ale Investițiilor Teritoriale Integrate la nivel național

Investițiile teritoriale integrate (ITI) vor avea la bază nevoile locale pentru a stimula dezvoltarea integrată și cooperarea la nivel trans-sectorial și subregional, conducând astfel la sinergii între fondurile ESI și alte surse de finanțare (de exemplu, bugetul național sau local) și evitând finanțarea de proiecte disparate sau divergente. ITI este un instrument care promovează utilizarea integrată a fondurilor și poate duce la un rezultat agregat mai bun pentru aceeași valoare a investiției publice.”

Vrei să faci parte din comunitatea activă a Microregiunii Țara Silvaniei?
Alătură-te și tu unei comunități de oameni implicați în dezvoltarea Microregiunii Țara Silvaniei!