Haidaţ’ pă la noi și deschideți lada cu zestre sălăjeană, într-un decor de început de toamnă, în 10 și 11 septembrie, în Amfiteatrul Parcului Central Municipal.

În acest weekend, aducem în Zalău zestre locală, tradiții deGust, pe care noi, cei pasionați de bogăția tradițiilor noastre, nu vrem să le lăsăm în uitare. Hărnicia și priceperea sălăjenilor, de ieri și de azi, este ceea ce ne străduim să le facem cunoscute și apreciate.

În colaborare cu centrele de informare turistică din comunele Hereclean, Letca, Nușfalău, Plopiș, Sălățig și Șamșud vă așteptăm cu masa plină de bunătăți din gastronomia tradițională sălăjeană.

Apreciem timpul petrecut în aer liber, împreună cu cei dragi, și ne distrăm și învățăm valoarea lucrurilor făcute de mână la atelierele interactive pentru copii și adulți și ne încercăm norocul la tombola cu premii oferite de meșteri populari și producători locali. Ne încântăm de spectacolul oferit de profesioniștii folclorului sălăjean.

Cea de-a VII-a ediție a evenimentului „Haidaț’ pă la noi! Deschideți lada cu zestre sălăjeană” este organizată de Primăria Municipiului Zalău, prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică și Casa Municipală de Cultură, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Țara Silvaniei, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Primăriile comunelor Hereclean, Letca, Nușfalău, Plopiș, Sălățig și Șamșud.

Colaboratori: Centrul de Cultură și Artă a Județului Sălaj, Liceul de Artă „Ioan Sima”, Tehno-Print SRL.

Urmăriți pagina evenimentului (bifând „particip” sau „interesat/ă”) pentru a fi la curent cu informațiile privind programul detaliat și update-urile!

EN:

We invite you to a special event, in an early autumn setting, on September 10 and 11, in the Amphitheater of the Central Municipal Park.

This weekend, we bring to Zalău local dowries, traditions with taste, which we, those passionate about the richness of our traditions, do not want to forget them. The diligence and skill of the local people, from old times and nowadays, is what we strive to make known and appreciated.

In collaboration with colleagues from the tourist information centers of the communes of Hereclean, Letca, Nușfalău, Plopiș, Sălățig and Şamșud, we are waiting for you with a table full of goodies from the traditional local gastronomy.

We appreciate the time spent outdoors with the loved ones and have fun and learn the value of handmade things in interactive workshops for children and adults, and try our luck in the raffle with prizes provided by local craftsmen and producers. We are excited about the show offered by the folklore professionals From Sălaj.

The 7th edition of the event ”Haidaț’ pă la noi! Deschideți lada cu zestre sălăjeană” is organized by the Zalău City Hall, through the National Center for Tourist Information and Promotion and the Municipal House of Culture, in partnership with the Țara Silvaniei Intercommunity Development Association, the County Museum of History and Art Zalău, the local authorities of Hereclean, Letca, Nușfalău, Plopiș, Sălătig and Şamșud communes.

Collaborators: Culture and Art Center of Sălaj County, “Ioan Sima” Art High School, Tehno-Print SRL.

Follow the event page (by ticking “participant” or “interested”) to stay up to date with information on the detailed program and updates!