De-a lungul istoriei, Țara Silvaniei, actualmente județul Sălaj, a oferit României o serie de personalități marcante.  Iuliu Maniu, Gheorghe Pop de Băsești, Simion Bărnuțiu, Corneliu Coposu, cu toții au pornit din Țara Silvaniei (…) „care s-a dovedit a fi o scânteietoare frântură de leagăn a națiunii noastre, purtând focul nestins al naționalismului dârz, autohton, izvorât din durerile comprimate ale neamului românesc. (…)”. Toți acești mari promotori ai cauzei naționale au militat pentru ridicarea nivelului cultural al românilor din Țara Silvaniei și pentru împlinirea visului de veacuri al românilor, acela de a se uni într-un singur stat. Dacă au reușit…. stau mărturie generațiile de după Marea Unire de la 1918, care s-au dezvoltat în același stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil., așa cum se regăsește în Constituția României.

La Mulți Ani, România!!! La Mulți Ani, români oriunde v-ați afla!!!