Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Țara Silvaniei a obținut Certificatul de Înregistrare a Mărcii din partea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci. Începând cu anul 2021 a fost demarată procedura de înregistrare a denumirii de Țara Silvaniei, un proces îndelungat, cu multe etape succesive de actualizare a documentației, a normelor juridice și în cele din urmă, a identității vizuale a brandului.

Certificatul obținut oferă protecție numelui și identității vizuale Țara Silvaniei pe o durată de 10 ani și reprezintă un prim pas în elaborarea unui manual de marcă înregistrată.

Înregistrarea unei mărci înseamnă deținerea unui certificat eliberat de OSIM, EUIPO (OHIM) sau WIPO valabil în România. Juridic, marca este un drept de proprietate privată a celui care a înregistrat-o oferind exclusivitatea utilizării. Contabil, marca este un activ care poate fi vândut, închiriat, evaluat sau gajat. Comercial, marca este baza strategiei de vânzări, ea generând reputație și o bază stabilă de clienți. Turistic, marca reprezintă o identitate într-un areal bine definit, de punere în valoare și promovare a principalelor obiective, tradiții, obiceiuri, dar și a resurselor umane, materiale și imateriale.